Capturing your
family story in photographs and video
Wall art, albums and video to enjoy for years to come

"We are born to wander"

Några av de största och svåraste men mest glädjefyllda vandringarna //wanderings// i livet är att bära på och föda ett barn och att låta familjen växa. Jag tror på att dokumentera dessa livets vandringar så att vi för alltid kan bära med oss en del av vår historia. Jag lovar att göra det bra och helhjärtat. När vi tillsammans skapar de här bilderna kommer du att berätta din historia och jag kommer att dela med mig av en del av min själ.
- Louise

Read More